شارژ ساختمان

تقسیم دنگ

وقت‌هایی که دسته‌جمعی به سفر یا رستوران می‌رویم معمولا یک‌نفر داوطلب می‌شود و همه هزینه‌ها را پرداخت می‌کند و باقی افراد جمع بعداً دنگ‌شان را برای او واریز می‌کنند. جیبی‌مو پرداخت دنگ را برای گروه‌های دوستی‌ ساده‌تر و جذاب‌تر می‌کند.

تقسیم دنگ
امن

امن

ارائه شماره کارت برای دریافت وجه، روش امنی نیست. پرداخت دنگ از طریق شماره موبایل، امنیت حساب شما را تضمین می‌کند.

شفاف

شفاف

در صورت تمایل همه می‌توانند از وضعیت پرداخت‌ باقی اعضای گروه باخبر شوند.

آسان

آسان

اعضای گروه با یک کلیک سهم‌شان را پرداخت می‌کنند.

دنگ‌ لحظه‌های خوشی‌تان را آسان پرداخت کنید

گروه‌های دوستی چطور از جیبی‌مو استفاده می‌کنند؟

کدام ابزار جیبی‌مو تقسیم و پرداخت دنگ را ساده‌تر می‌کند؟

ساخت لینک پرداخت شخصی

درخواست پول با مبلغ ثابت

انتقال وجه فوری به شماره موبایل

سوالات متداول

پرداخت امن و آسان