کار در شرکت فین‌تکی، مزایا و چالش‌ها

کار در شرکت فین‌تکی؛ مزایا و چالش‌ها

این روزها صنعت فین‌تک به صنعتی تبدیل شده است که  افراد دارای تخصص‌های گوناگون و از صنایعی کاملاً متفاوت از حوزه فناوری را به کار در شرکت فین‌تکی ترغیب می‌کند. دلیل این امر هم طیف وسیعی از عواملی است که صنعت فین‌تک را حرفه‌ای و به عبارت بهتر هیجان‌انگیز کرده است که در این مطلب…