وظایف کلیدی یک حسابرس مالی چیست؟

تقریبا در هر سازمان و تشکیلاتی چه کوچک باشد، چه بزرگ؛ چه نوپا باشد، چه قدیمی؛ وجود حسابدار در آن، الزامی است. اگر در حال حاضر یک کسب‌ وکار کوچک را اداره می‌کنید یا برای قدم نهادن در این راه برنامه ریزی می‌کنید، یکی از بهترین منابع شما، فردی است که تراز بودجه ‌ی شما…