پینوفوبیا

پادکست مانی وار – اپیزود ۳: پینوفوبیا

سومین اپیزود پادکست مانی وار با عنوان «پینوفوبیا» منتشر شد. در این قسمت از پادکست «مانی وار» در مورد فوبیاهای کمترشناخته‌شده‌ای‌ که گریبان خیلی از ما یا اطرافیانمان را گرفته و گاهاً باعث اختلالات و عقب‌ماندگی‌هایی در زندگی‌مان شده‌اند صحبت ‌می‌کنیم. این اپیزود را می‌توانید از طریق اپلیکیشن نوار و یا سایر اپلیکیشن‌های پادگیر گوش دهید. همچنین در…