Service design

طراحی خدمت چیست و چگونه با این روش احتمال شکست استارت‌آپ‌ها را کاهش دهیم؟

طبق مطالعات سایت Small business trends حدود ۵۰% از استارت‌آپ‌های کوچک در چهار سال اول تأسیس شکست می‌خورند. برخی از این استارت‌آپ‌ها طراحی و پیاده‌سازی فنی بسیار خوبی هم داشتند، با قیمت‌های بسیار مناسب هم محصول خود را ارائه داده‌اند؛ اما مشکل کجاست؟ چرا مشتریان بابت این خدمت حاضر به پرداخت هزینه نیستند؟ در این…