گیمیفیکیشن در کسب‌وکار

اهمیت وجود گیمیفیکیشن در کسب‌وکار

تعریف گیمیفیکیشن گیمیفیکیشن اصطلاحی کلیدی در دنیای امروز کسب‌وکار است. گیمیفیکیشن معادل دقیقی در زبان فارسی ندارد، اما غالبا از آن با تعبیرهایی مثل بازی‌ سازی، بازی کاری، بازی‌ وار سازی، بازی‌گونه سازی و بازی آفرینی نام می‌برند. گیمیفیکیشن به معنای هنر استفاده از مکانیسم‌ها و عناصر بازی مانند رقابت و امتیازدهی در فضاها و فعالیت‌هایی…