قبرستان کیف پول دیجیتال

چرا کیف‌ پول دیجیتال در ایران فراگیر نشده است؟

اکوسیستم کیف‌ پول دیجیتال در سراسر دنیا پیچیده قلمداد می‌شوند و به طور کلی رواج آنها به عوامل مختلفی وابسته است. سهولت استفاده و دسترسی‌پذیری، تعدد موارد استفاده‌، مدل کسب‌وکار و امنیت صرفاً بخشی از این عوامل تأثیرگذار است. یکی از دلایل پیچیدگی اکوسیستم کیف‌ پول این است از بازیگران و ذی‌نفعان بسیار زیادی تشکیل…