آموزش کسب و کارهای خانگی ۳

فروش محصولات کسب و کار خانگی از طریق جیبی‌مو

در روز پنجشنبه مورخ ۱۰ مرداد، تیم عملیات جیبی‌مو با حضور در محل You Studio که فضایی برای رشد و نمو کسب و کارهای خانگی است، تعدادی کسب و کار خانگی فعال و چابک را با راهکار ۳۶۰ درجه پرداخت جیبی‌مو برای تسهیل فروششان آشنا کرد. در ابتدای این رویداد، تیم جیبی‌مو به معرفی خدمات…