بانکداری باز و آینده پرداخت‌ها

گوین لیتلجان، رییس سهامداران اطلاعات مالی جهانی و  فناوری‌ مالی و نیز نماینده موسسه مجری بانکداری باز بریتانیا، نظرات خود را در مورد تأثیر سرمایه باز و نیاز به تنظیم آن در میان می‌گذارد. با بانکداری باز، که موجب به اشتراک‌گذاری داده‌ها با هدف تغییر شکل تجربه مشتری می‌شود، دنیای سرمایه به کلی دگرگون شده…

تبدیل شماره کارت به شبا

تبدیل شماره کارت به شبا

اگرچه انتقال پول از طریق کارت به کارت جابجایی پول را بسیار آسان‌تر کرده است، ولی برخی معایب را نیز به همراه دارد. ایراد اول کارت به کارت کردن پول، لزوم پرداخت کارمزد است. اگر حرفه و یا فعالیت شما به نحوی است که در طول روز احتیاج به انجام تراکنش‌های متعددی دارید، حتماً متوجه…