روش پرداخت عوارض اتوبان

پرداخت عوارض اتوبان‌ها به شکل سنتی همواره عاملی موثر در ترافیک جاده‌ای، افزایش زمان سفر، افزایش استهلاک خودرو و تخریب آسفالت در محل توقف دروازه‌های عوارض بوده است. به همین دلیل سیاست‌گذاران و در راس آن وزارت راه و شهرسازی همواره در تلاش برای یافتن راهی برای حذف پرداخت نقدی عوارض اتوبان‌ها بوده‌اند. در همین…