پس گرفتن پول کارت به کارت اشتباه چگونه امکان‌پذیر است؟

کارت به کارت اشتباه یکی از خطاهای رایجی است که به دلیل طولانی بودن شماره کارت و کم دقتی رخ می‌دهد. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مبلغی را به اشتباه برای شخصی کارت به کارت کرده باشید و در صدد پس گرفتن پول کارت به کارت شده بر آمده باشید. در این‌جا…