بهترین کافه‌های تهران برای قرارهای کاری کدامند؟

اگر قصد برگزاری یک قرار کاری را در جایی بیرون از دفتر کار خود دارید، قطعا یکی از بهترین مکان‌های برگزاری این جلسه می‌تواند یک کافی‌شاپ باشد. گاهی ممکن است علاقه داشته باشید با برگزاری جلسه‌تان در کافی‌شاپ، اندکی صمیمیت به روابط کاری‌تان بیافزایید یا دفتر کاری مناسب با نوع جلسه‌تان نداشته باشید و مجبور…