جیبی‌مو رو به دوستت معرفی کن و هدیه بگیر

مشتری خوب جیبی‌مو سلام! با یه طرح خوب اومدیم سراغت، تا هم از اینکه به ما اعتماد کردی و ما رو برای تراکنش‌های مالیات انتخاب کردی، تشکر کرده باشیم و هم کاری کنیم که دیگران بتونن از خدمات ما مثل خودت استفاده کنن و ازش لذت ببرن. ما تصمیم داریم که با معرفی هر نفر…