روانشناسی پول ؛ چه ریشه‌های روانشناختی در مشکلات مالی ما وجود دارد؟

در آموزش‌های مالی، هیچ نکته‌ای مهم‌تر از کنترل دخل و خرج نیست. منابع آموزشی هم در این زمینه بسیار محدود است به همین دلیل تلاش می‌کنیم در این مطلب، آموزش‌های مربوط به این مبحث را در اختیار شما قرار بدهیم. اول از همه موضوع «ذهنیت مالی» و سپس اقدام مؤثر مطرح است. اولین قدم برای…