چطور بفهمیم از نظر مالی برای بچه دار شدن آماده هستیم؟

عدد دقیقی برای موجودی حساب بانکی شما وجود ندارد تا نشان بدهد که شما واقعا آماده بچه‌دار شدن هستید یا نه. اما ثبات شغلی و حساب پس‌انداز برای مواقع ضروری، نقطه شروع خوبی برای این مرحله از زندگی شماست. اغلب در دهه ۲۰ و ۳۰ زندگی خود، به این فکر می‌کنید که آیا می‌خواهم بچه‌دار…