جیبی‌مو

جیبی‌مو چیست و چگونه کار ‌می‌کند؟

در این روزهای انفجار فناوری، پولِ فیزیکی کم‌کم رو به محوشدن است و احتمال اینکه همه‌ی پرداخت‌های روزانه‌ی ما در سال‌های آینده کاملا به‌صورت الکترونیکی انجام شود، هر روز افزایش می‌یابد. در این میان، بهره‌مندی از اپلیکیشنی مطمئن و سریع برای پرداخت‌های الکترونیک می‌تواند نقطه‌ی عطفی در تراکنش‌های روزانه‌ی ما به‌شمار رود. اپلیکیشنی که هم…